موضوعات جشنواره

محورهای عمومی جشنواره:
  • کشاورزی و محیط‌زیست
  • مدیریت و برنامه‌ریزی
  • علوم پایه
  • فنی و مهندسی
  • مدیریت شهری
  • علوم انسانی
  • علوم پزشکی

محورهای اختصاصی جشنواره
  • بحران آب، گردشگری
  • فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • رسانه ملی و فضای مجازی
به همراه قسمت ویژه دانش آموزی