اعضای ستادی


مسئول کمیته هماهنگی: دکتر مجتبی بنیادیان (رئیس بنیاد نخبگان استان چهارمحال و بختیاری)
اعضای کمیته علمی جشنواره :
 1. اعضای کمیته علمی جشنواره: 
  1. آقاي دكتر امين ميرزاخاني (رئيس دفتر كارآفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه پيام نور استان و دبير اجرايي جشنواره)
  2. آقای دکتر رشيد رياحي (مدیر مرکز رشد فناوري سلامت دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد)
  3. آقای دکتر حسن نوربخش (مسئول مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه شهرکرد)
  4. آقای دکتر ویشتاسب سلیمانیان (مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه شهرکرد)
  5. آقای مهندس محمدجواد اعرابی (مدیر مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان)
  6. آقای دکتر کورش اشرفی (رئیس مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد)
  7. خانم سهيلا اميدي (کارشناس نظارت و پيگيري امور پژوهشسراهاي دانش آموزي اداره كل آموزش و پرورش استان)
  8. آقای عمار ادیم (کارشناس امور نخبگان بنیاد نخبگان استان)