تماس با ما
آدرس دبیرخانه جشنواره:
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
شهرکرد، رحمتیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، ساختمان اداری، طبقه دوم، مرکز رشد واحدهای فناور
شماره تماس: 03833361099
 
 

http://sabzhoohchb.ir